Tra cứu văn bản
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Năm
Ngày phát hành
Đến
Số ký hiệu
Trích yếu
Lĩnh vực

Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
Số 12/2022/NQ-HĐND23/09/2022 Nghị quyết: Qui định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh Khánh Hòa
Số 227/HD-PGDĐT25/03/2022 Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2022
số 209/PGDĐT21/03/2022 Triển khai thực hiện Chỉ thị 06CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Cam Ranh
Số 560/SGDĐT-QLCL17/03/2022 Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
Số 676/QĐ-BGDĐT10/03/2022 Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 7 dùng trong cơ sở GDPT
Số 04/2022/QĐ-TTg08/02/2022 Quyết định ban hành qui định, tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh
Số 441/QĐ-BGDĐT28/01/2022 Quyết đinh của BGD về phê duyệt SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở GDPT
Số 127/2021/NĐ-CP30/12/2021 Nghị định của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Số 2130/SGDĐT-GDTrHTX24/08/2021 Về việc tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 6 từ năm học 2021-2022
Số 656/KH-PGDĐT30/06/2021 KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cam Ranh năm 2021
Số 160/TB-VPCP13/06/2021 THÔNG BÁO: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi gặp mặt với các nhà khoa học, các đơn vị doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid -19
Số 2405/KH-UBND11/06/2021 KẾ HOẠCH : Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 trên địa bàn thành phố Cam Ranh
Số 02/CĐ-CTUBND31/05/2021 Công điện về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tình Khánh Hòa trong tình hình mới
Số 14/2021/TT-BGDĐT20/05/2021 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng BGDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GDĐT
Số 1311/QĐ-UBND18/05/2021 Quyết định ban hành qui định về qui trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số 01/2021/TT-TTCP11/03/2021 Thông tư: Qui định qui tắc ứng xử của CBCCVC trong ngành thanh tra và CCVC làm công tác tiếp dân
Số 01/2021/TT-TTCP11/03/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ,công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Số 13/2021/NĐ-CP01/03/2021 Nghị đinh: qui định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Số 195/NQ-CP31/12/2020 Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020
Số 133/2020/NĐ-CP09/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh.
1234567

Video